Dlaczego Mojra?

Jesteśmy po to, by zainteresować, rozwijać i pomagać pielęgnować pasje. Nie jesteśmy po to, żeby zastąpić zajęcia w szkole i dać labę rodzicom.
Dlaczego?

Bo szkoła jest tym miejscem, gdzie dzieci powinni zdobywać gruntowną wiedzę on świecie w którym przyszło im żyć, o historii, biologii, zjawiskach fizycznych, chemicznych, religiach, kulturze a rodzice są po to, by wychowywać (tak, tak to też a może przede wszystkim w domu!), motywować do działania, obserwować i widzieć. Widzieć, kiedy dziecko przejawia szczególne zainteresowania jakimś tematem. Jeśli dziecko przejawia szczególne zainteresowanie informatyką szeroko rozumianą to nasz zespół wkracza do akcji.